Leister đối tác của Liên minh Pin AMPShare - Bosch

Leister đối tác của Liên minh Pin AMPShare - Bosch

Leister & Bosch và các nhà sản xuất dụng thiết bị khác sẽ dựa vào nền tảng pin AMPShare đồng nhất trong tương lai.

Leister sẽ là một phần của liên minh AMPShare toàn cầu do Bosch cung cấp.

Một Viên Pin cho các công cụ khác nhau từ các nhà sản xuất khác nhau: Giúp các Nhà sản xuất linh hoạt, tiết kiệm chi phí và bền vững với các công cụ sử dụng Pin từ nền tảng pin AMPShare.
Việc phát triển các sản phẩm Leister chạy bằng pin đã được bắt đầu. Sản phầm đầu tiên là GROOVER LP 500 dùng trong lĩnh vực thi công sàn tĩnh điện Vinyl.

*Nhiều thương hiệu. Nhiều công cụ. Một hệ thống pin.
Leister là đối tác của hệ thống Professional 18V AMPShare do Bosch cung cấp. Trong nền tảng này, một viên PIN duy nhất có thể được sử dụng và lắp lẫn giữa các thiết bị, công cụ từ các thương hiệu khác nhau. 

Với Liên minh AMPShare toàn cầu, chúng ta dễ dàng mua Pin dự phòng của Bosch tại Việt Nam.

Click Here: Hệ thống Professional 18V | Bosch Professional (bosch-pt.com)

← Bài trước Bài sau →