Máy hàn đùn Leister

 Máy hàn đùn Weldplast S1  Máy hàn đùn Weldplast S1
0₫
 Máy hàn đùn Weldplast S4  Máy hàn đùn Weldplast S4
0₫
 Máy hàn đùn Weldplast 600  Máy hàn đùn Weldplast 600
0₫
 Máy hàn đùn Weldplast 605  Máy hàn đùn Weldplast 605
0₫
 Máy hàn đùn Fusion 1  Máy hàn đùn Fusion 1
0₫
 Máy hàn đùn Fusion 2  Máy hàn đùn Fusion 2
0₫
 Máy hàn đùn Fusion 3  Máy hàn đùn Fusion 3
0₫
 Máy hàn đùn Weldplast S2 PVC  Máy hàn đùn Weldplast S2 PVC
0₫
 Máy hàn đùn Weldplast S2 TPO  Máy hàn đùn Weldplast S2 TPO
0₫