173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:

- Dụng cụ thi công sàn vinyl - Leister

- P/N: 173.478

2. Ứng dụng:

- Thi công Sàn Vinyl

 

 

Lưu ý: Phụ kiện Easyfloor - Leister sử dụng với máy cầm tay Weldy HT1600
Tay cầm EASYFLOOR cũng có thể được gắn với HT1600 Weldy nhưng cần phải thay miếng lót cao su, HT1600 có đường kính tay cầm Ø 59mm lớn hơn so với TRiac AT/AT Ø 54 mm
Do đó, một trong Hai miếng đệm cao su tiêu chuẩn phải được thay thế. (
⁂ P/N: 154.723 Bộ chèn cao su Ø 64 mm

Mã này áp dụng luôn đối với Minifloor khi sử dụng với máy Weldy HT1600.

 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister
 173.478 EASYFLOOR - Thi công Sàn Vinyl - Leister