106.990 - Đầu hàn tròn 4mm - Leister

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật
- Bề rộng lỗ dây hàn: 4mm.

- Kiểu lắp: Đầu chụp.

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy hàn cầm tay Leister trong việc thi công bồn bể nhựa hóa chất, sàn Vinyl, sửa chữa đường ống PE, PP, PVC,...

 106.990 - Đầu hàn tròn 4mm - Leister
 106.990 - Đầu hàn tròn 4mm - Leister
 106.990 - Đầu hàn tròn 4mm - Leister
 106.990 - Đầu hàn tròn 4mm - Leister