100.303 - Đầu hàn trung gian Triac ST/AT

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật
- Đường kính ống thu nhiệt 5mm.

- Kiểu lắp: Đầu chụp.

- Sử dụng cho máy hàn cầm tay Triac ST - AT

 100.303 - Đầu hàn trung gian Triac ST/AT
 100.303 - Đầu hàn trung gian Triac ST/AT
 100.303 - Đầu hàn trung gian Triac ST/AT
 100.303 - Đầu hàn trung gian Triac ST/AT