173.340/167.936 Cử Canh chỉnh mối hàn màng TPO, PVC, HDPE COMET 700/500, TWINNY T7/T5

Liên hệ

Mô tả

Dụng cụ canh chỉnh độ rộng mối hàn màng TPO, PVC, HDPE cho máy hàn COMET 700/500, TWINNY T7/T5

- 173.340 Zero overlap guide, COMET 700/500, TWINNY T7/T5 (Valid from S/N 2201070001 for TWINNY T7/T5 and for all S/N for COMET 700/500)

- 167.936 Zero overlap guide, TWINNY T7- Twinny T5 (Valid until S/N 2201061356 for TWINNY T7/T5)

2. Ứng dụng

 

 173.340/167.936 Cử Canh chỉnh mối hàn màng TPO, PVC, HDPE COMET 700/500, TWINNY T7/T5
 173.340/167.936 Cử Canh chỉnh mối hàn màng TPO, PVC, HDPE COMET 700/500, TWINNY T7/T5
 173.340/167.936 Cử Canh chỉnh mối hàn màng TPO, PVC, HDPE COMET 700/500, TWINNY T7/T5