172.409 Con lăn mở rộng for COMET 700/500

Liên hệ

Mô tả

Con lăn mở rộng for COMET 700/500, Giúp nâng bạt HDPE và ghép bạt vào máy một cách nhanh chóng

PN: 172.409 Drive roller extension for COMET 700/500

2. Ứng dụng

 172.409 Con lăn mở rộng for COMET 700/500
 172.409 Con lăn mở rộng for COMET 700/500
 172.409 Con lăn mở rộng for COMET 700/500
 172.409 Con lăn mở rộng for COMET 700/500
 172.409 Con lăn mở rộng for COMET 700/500
 172.409 Con lăn mở rộng for COMET 700/500