163.140 Dụng cụ Kéo Màng HDPE Membrane Puller Leister

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt màng chống thấm
- Hoàn hảo cho độ dày 1–3 mm (0,04–0,12 in)
- Thiết kế chắc chắn

- 163.140 Dụng cụ Kéo Màng HDPE Membrane Puller Leister

2. Ứng dụng:

- Dùng để kéo màng HDPE trong quá trình thi công mành HDPE

 163.140 Dụng cụ Kéo Màng HDPE Membrane Puller Leister
 163.140 Dụng cụ Kéo Màng HDPE Membrane Puller Leister
 163.140 Dụng cụ Kéo Màng HDPE Membrane Puller Leister
 163.140 Dụng cụ Kéo Màng HDPE Membrane Puller Leister
 163.140 Dụng cụ Kéo Màng HDPE Membrane Puller Leister