153.236 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, WELDPLAST S1

Liên hệ

Mô tả

Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, WELDPLAST S1

⁂ P/N: 153.236
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 

 

 153.236 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, WELDPLAST S1
 153.236 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, WELDPLAST S1