153.143 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 45°, WELDPLAST S1

Liên hệ

Mô tả

Phụ kiện Đầu Hàn Góc 45°, WELDPLAST S1

⁂ P/N: 153.143
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 

 

 153.143 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 45°, WELDPLAST S1
 153.143 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 45°, WELDPLAST S1