151.684 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G5

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi Nhiệt cho Máy Hàn Geostar G5

⁂ Mã Đăt Hàng: 151.684 Heating wedge kit, copper with test channel, 230V/2500W, GEOSTAR G5
⁂ Lưỡi nhiệt cho máy hàn Geostar G5: 230V/2500W
⁂ Chiều Dài: 90mm
⁂ Chiều Rộng: 50mm
⁂ Kích thước mối hàn: 2x15mm
⁂ Thương Hiệu: Leister - Thụy Sỹ

2. Ứng dụng

 

 151.684 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G5
 151.684 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G5
 151.684 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G5
 151.684 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G5