149.385 Đầu Hàn Nối V-Seam V8-10mm for Weldplast S1

Liên hệ

Mô tả

Đầu Hàn Nối V8/10 cho máy hàn đùn Weldplast S1

⁂ P/N: 149.385
⁂ Item Name: Đầu Hàn Nối V8/10
⁂ Welding Seam Geometry: V-seam / X-seam
⁂ Air Guide: External
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 

 

 149.385 Đầu Hàn Nối V-Seam V8-10mm for Weldplast S1
 149.385 Đầu Hàn Nối V-Seam V8-10mm for Weldplast S1