149.214 Lọc Bụi Máy Hàn Cầm Tay Triac AT/ST

Liên hệ

Mô tả

- 149.214 Air filter set shielded for Triac AT/ST

- Sử dụng cho máy hàn cầm tay Triac ST - AT

 149.214 Lọc Bụi Máy Hàn Cầm Tay Triac AT/ST