148.816 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, Fusion 3/3C

Liên hệ

Mô tả

Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, Fusion 3/3C

⁂ P/N: 148.816
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 

 

 

 148.816 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, Fusion 3/3C
 148.816 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, Fusion 3/3C