148.489 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G7

Liên hệ

Mô tả

148.489 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G7 

⁂ Mã Đăt Hàng: 148.489 Heating wedge kit, copper with test channel, 230V/2500W, GEOSTAR G7
⁂ Lưỡi nhiệt cho máy hàn Geostar G7: 230V/2500W
⁂ Chiều Dài: 130mm
⁂ Chiều Rộng: 50mm
⁂ Kích thước mối hàn: 2x15mm
⁂ Thương Hiệu: Leister - Thụy Sỹ

2. Ứng dụng

 

 148.489 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G7
 148.489 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G7
 148.489 Lưỡi nhiệt máy hàn bạt HDPE Geostar G7