145.945 Đầu Hàn Blank 30mm

Liên hệ

Mô tả

Đầu Hàn Blank 30mm cho máy hàn đùn Fusion 2/3/3C, Weldplast S2

⁂ P/N: 145.945
⁂ Item Name: Đầu Hàn Blank 30mm
⁂ Welding Seam Geometry: Overlap Seam
⁂ Air Guide: Internal
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 145.945 Đầu Hàn Blank 30mm
 145.945 Đầu Hàn Blank 30mm
 145.945 Đầu Hàn Blank 30mm
 145.945 Đầu Hàn Blank 30mm
 145.945 Đầu Hàn Blank 30mm