145.915 Đầu Hàn V-Seam X-Seam V8-10mm

Liên hệ

Mô tả

Đầu Hàn V-Seam - X-Seam V8-V10mm cho máy hàn đùn Fusion 2/3/3C, Weldplast S2

⁂ P/N: 145.915
⁂ Item Name: Welding shoe V8-10 IA
⁂ Welding Seam Geometry: V-seam / X-seam
⁂ Air Guide: Internal
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 145.915 Đầu Hàn V-Seam X-Seam V8-10mm
 145.915 Đầu Hàn V-Seam X-Seam V8-10mm
 145.915 Đầu Hàn V-Seam X-Seam V8-10mm
 145.915 Đầu Hàn V-Seam X-Seam V8-10mm
 145.915 Đầu Hàn V-Seam X-Seam V8-10mm
 145.915 Đầu Hàn V-Seam X-Seam V8-10mm