136.963 Insertion probe type K, ø 1.5×100 mm for G1200 Leister Đầu dò nhiệt độ

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật

- Temprature Sensor Type : K

- Nhiệt độ độ: -40 - 550 °C

- Sai số: ±1.5°C
- Chiều dài cáp : 1.0 m

- P/N: 136.963 Insertion probe type K, ø 1.5×100 mm Đầu dò nhiệt độ for G1200 Leister 

Ứng dụng: Đầu dò nhiệt độ 1.5 mm Leister, dùng để kiểm tra nhiệt độ gió máy hàn đùn trước khi thi công (Fusion, Weldplast)

 

 

 136.963 Insertion probe type K, ø 1.5×100 mm for G1200 Leister Đầu dò nhiệt độ