107.324 - Đầu thổi 13x10mm - Leister Sieve reflector (ø 8.0) 13 x 10 mm

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật
- Kích thước 13x10mm.

- Kiểu lắp: Đầu chụp. ø 8.0mm

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy hàn cầm tay trong việc khò dây cáp điện, ống co nhiệt trong các NM SX cáp điện, dây dẫn,...

 

 107.324 - Đầu thổi 13x10mm - Leister Sieve reflector (ø 8.0) 13 x 10 mm
 107.324 - Đầu thổi 13x10mm - Leister Sieve reflector (ø 8.0) 13 x 10 mm
 107.324 - Đầu thổi 13x10mm - Leister Sieve reflector (ø 8.0) 13 x 10 mm