107.308 - Đầu thổi 50 x 34 mm for Solano AT, Ghibli AW, LHS 21, Mistral

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật
- Kích thước 107.308 Sieve reflector (ø 36.5) 50 x 34 mm for Solano AT, ghibli AW, LHS 21, Mistral

- Kiểu lắp: Đầu chụp ø36.5 mm

- 107.308 Sieve reflector (ø 36.5) 50 x 34 mm

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy hàn cầm tay trong việc khò dây cáp điện, ống co nhiệt trong các NM SX cáp điện, dây dẫn,...

 

 107.308 - Đầu thổi 50 x 34 mm for Solano AT, Ghibli AW, LHS 21, Mistral