107.260 Đầu thổi Hotwind (ø 62.5mm) - ø 62.0 x 85 x 14 mm

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật
- Kích thước: 85 x 14 mm

- Kiểu lắp: Đầu chụp.(ø 62.0 mm)

- P/N: 107.260 Wide slot nozzle (ø 62.0) 85 x 14 mm

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy thổi khí nóng Leister Hotwind trong dây chuyền khò, sấy khô linh kiện, co màng tem nhãn,...

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng Hotwind PremiumHotwind System – Leister India

 

 

 107.260 Đầu thổi Hotwind (ø 62.5mm) - ø 62.0 x 85 x 14 mm
 107.260 Đầu thổi Hotwind (ø 62.5mm) - ø 62.0 x 85 x 14 mm
 107.260 Đầu thổi Hotwind (ø 62.5mm) - ø 62.0 x 85 x 14 mm