107.259 - Đầu thổi Hotwind (ø 62.0) 150x12mm

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật
- Kích thước 150x12mm.

- Kiểu lắp: Đầu chụp.

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy thổi khí nóng Leister Hotwind trong dây chuyền khò, sấy khô linh kiện, co màng tem nhãn,...

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng Hotwind PremiumHotwind System – Leister India

 107.259 - Đầu thổi Hotwind (ø 62.0) 150x12mm
 107.259 - Đầu thổi Hotwind (ø 62.0) 150x12mm
 107.259 - Đầu thổi Hotwind (ø 62.0) 150x12mm
 107.259 - Đầu thổi Hotwind (ø 62.0) 150x12mm