107.154 - Đầu hàn trung gian Ghibli Leister

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật
- Đường kính ống thu nhiệt 5mm.

- Kiểu lắp: Đầu chụp.

- Sử dụng cho máy hàn cầm tay Ghibli - Leister

- P/N:107.154 Tubular nozzle (ø 36.5) ø 5 mm, 41 mm

 

 107.154 - Đầu hàn trung gian Ghibli Leister
 107.154 - Đầu hàn trung gian Ghibli Leister
 107.154 - Đầu hàn trung gian Ghibli Leister