107.144 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm for Hot Jet S

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật
- Kích thước 12x10mm.

- Kiểu lắp: Đầu chụp.

- P/N: 107.144 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm for Hot Jet S, Labor S

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy hàn cầm tay trong việc khò dây cáp điện, ống co nhiệt trong các NM SX cáp điện, dây dẫn,...

 

 107.144 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm for Hot Jet S
 107.144 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm for Hot Jet S
 107.144 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm for Hot Jet S
 107.144 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm for Hot Jet S
 107.144 Tubular nozzle (ø 21.3) ø 5 mm, 41 mm for Hot Jet S