106.956 Thermocouple type K, ø 1.5 x 160 mmfor G1200 Leister Đầu dò nhiệt độ

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật

- Temprature Sensor Type : K

- P/N: 106.956 Thermocouple type K, ø 1.5 x 160 mm, with connector
- Chiều dài cáp : 1.0 m

- P/N: 106.956 Thermocouple type K, ø 1.5 x 160 mm, with connector

Ứng dụng: Đầu dò nhiệt độ 1.5 mm Leister, dùng để kiểm tra nhiệt độ gió máy hàn đùn trước khi thi công (Fusion, Weldplast)

 

 

 106.956 Thermocouple type K, ø 1.5 x 160 mmfor G1200 Leister Đầu dò nhiệt độ