Tổng Quan Về Phân Loại Ngọn Lửa UL 94

Tổng Quan Về Phân Loại Ngọn Lửa UL 94

UL 94, Tiêu chuẩn về an toàn tính dễ cháy của vật liệu nhựa cho các bộ phận trong thử nghiệm thiết bị và thiết bị Có hai loại chương trình thử nghiệm lựa chọn trước được thực hiện trên vật liệu nhựa để đo các đặc tính dễ cháy. Đầu tiên xác định xu hướng của vật liệu là dập tắt hoặc lan truyền ngọn lửa một khi mẫu vật đã được đốt cháy. Chương trình đầu tiên được mô tả trong UL 94 mà bây giờ hài hòa với tiêu chuẩn IEC 60.707, 60695-11-10 và 60695-11-20 và ISO 9772 và 9773. Các chương trình thử nghiệm các biện pháp thứ hai cuộc kháng chiến đánh lửa của nhựa để nguồn phát tia lửa điện. Khả năng chống cháy và các đặc tính theo dõi bề mặt của vật liệu được mô tả trong UL 746A , tương tự như các quy trình thử nghiệm được mô tả trong IEC 60112, 60695 và 60950.

Phân loại ngọn lửa UL 94
Liên quan đến các vật liệu nhựa được cung cấp bởi Nhựa chuyên nghiệp, có 6 Phân loại ngọn lửa được chỉ định trong UL 94 được chỉ định cho các vật liệu dựa trên kết quả của các thử nghiệm ngọn lửa quy mô nhỏ này. Các phân loại được liệt kê theo thứ tự giảm dần cho từng nhóm trong ba nhóm sau đây được sử dụng để phân biệt các đặc tính cháy của vật liệu sau khi mẫu thử được tiếp xúc với ngọn lửa thử nghiệm được chỉ định trong điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát. Những phân loại liên quan đến vật liệu thường được sử dụng trong sản xuất thùng, bộ phận kết cấu và cách điện được tìm thấy trong các sản phẩm điện tử tiêu dùng (UL 94 5VA, 5VB, V-0, V-1, V-2, HB).

UL 94-5VA Surface Burn; Đốt cháy dừng trong vòng 60 giây, mẫu thử có thể KHÔNG bị cháy (không có lỗ). Đây là (hầu hết chống cháy) UL94 đánh giá cao nhất.
UL 94-5VB Surface Burn; Đốt dừng trong vòng 60 giây, mẫu thử có thể có một bỏng qua (Một lỗ có thể có mặt)
UL 94 V-0 Dọc Burn; Đốt cháy dừng trong vòng 10 giây, KHÔNG cho phép nhỏ giọt lửa
UL 94 V-1 Dọc Burn; Đốt cháy dừng trong vòng 60 giây, KHÔNG cho phép nhỏ giọt lửa
UL 94 V-2 Dọc Burn; Đốt cháy dừng lại trong vòng 60 giây, cho phép nhỏ giọt rực lửa.
UL 94 HB ngang Burn; Chậm kiểm tra bỏng ngang (HB) được coi là "tự dập lửa". Thấp nhất (chống cháy ít nhất) UL94 đánh giá.

Định vị ngang so với dọc
Các mẫu được đúc từ vật liệu nhựa được định hướng ở vị trí ngang hoặc dọc tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của phương pháp thử có liên quan và chúng phải chịu một nguồn bắt lửa xác định trong một khoảng thời gian xác định. Trong một số thử nghiệm, ngọn lửa thử nghiệm chỉ được áp dụng một lần như trường hợp thử nghiệm đốt ngang (HB) , trong khi trong các thử nghiệm khác, ngọn lửa được áp dụng ít nhất hai lần.

Xếp hạng ngọn lửa HB chỉ ra rằng vật liệu đã được thử nghiệm ở Vị trí nằm ngang (Đốt ngang) và được tìm thấy để đốt cháy ở tốc độ thấp hơn mức tối đa được chỉ định.

Xếp hạng dọc, V2, V1 và V0 chỉ ra rằng vật liệu đã được thử nghiệm ở Vị trí thẳng đứng và tự dập tắt trong một thời gian xác định sau khi nguồn đánh lửa được gỡ bỏ. Xếp hạng dọc cũng cho biết liệu mẫu thử nhỏ giọt các hạt lửa có đốt cháy chỉ thị bông nằm bên dưới mẫu hay không. UL 94 cũng mô tả một phương pháp trong đó ngọn lửa thử nghiệm được áp dụng cho tối đa năm ứng dụng để thử nghiệm phân loại 5VA hoặc 5VB. Các thử nghiệm quy mô nhỏ này đo lường xu hướng của vật liệu để dập tắt hoặc truyền lửa khi nó bắt lửa.

Sự khác biệt trong phương pháp và tiêu chí kiểm tra
Khi nhìn vào xếp hạng ngọn lửa cho vật liệu nhựa thường được đúc để rào chế tạo, bộ phận kết cấu và cách điện được tìm thấy trong các sản phẩm điện tử tiêu dùng (5VA, 5VB, V-0, V-1, V-2 và HB), một loại vật liệu được phân loại như 5VA hoặc 5VB phải chịu một nguồn bắt lửa gần FIVE Times Severe nặng hơn so với sử dụng trong các thử nghiệm V-0, V-1, V-2 và HB. Ngoài ra, các mẫu vật có thể KHÔNG nhỏ giọt bất kỳ hạt cháy nào.

 

← Bài trước Bài sau →