Sứ mệnh

Sứ mệnh

Công ty Đồng Lợi cam kết mang đến cho tất cả các khách hàng những dịch vụ và thiết bị có chất lượng cao,hoạt động ổn định và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao năng suất sản xuất cho các đối tác và mang lại sự thịnh vượng cho xã hội.

Triết lý của DLC: DLC's Mission

Công ty Đồng Lợi cam kết mang đến cho tất cả các khách hàng những dịch vụ và thiết bị có chất lượng cao,hoạt động ổn định và hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao năng suất sản xuất cho các đối tác và mang lại sự thịnh vượng cho xã hội.

Đối với nhân viên

"Con người là chìa khóa của Thành công"

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực có trình độ kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng công việc để thành viên làm việc với năng suất, chất lượng cao nhất. Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động huấn luyện, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho từng thành viên và tập thể Công ty. Chúng tôi cam kết luôn xây dựng và duy trì một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, an toàn mà ở đó mỗi thành viên được làm việc một cách chuyên nghiệp, sáng tạo; được đánh giá và đối xử công bằng theo hiệu quả công việc, được tin tưởng và trao quyền trong phạm vi công việc đảm trách và luôn có cơ hội thăng tiến.

Đối với các cổ đông

Chúng tôi cam kết mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất của các cổ đông, làm tăng giá trị đầu tư dài hạn của các cổ đông, bằng việc triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận cao và xây dựng uy tín cao nhất đối với khách hàng của công ty.

Đối với cộng đồng

Chúng tôi phấn đấu trở thành một tổ chức có trách nhiệm cao, không ngừng học hỏi nâng cao tri thức, kỹ năng và năng suất lao động, đóng góp sức mình vào sự phát triển của xã hội và bảo vệ môi trường sống và làm việc.

Theo Ban Tổng Giám Đốc

← Bài trước Bài sau →