Độ rộng mối hàn, mối nối chồng (Overlap) của màng chống thấm TPO Sikaproof®-808 bằng máy hàn khí nóng Leister

Độ rộng mối hàn, mối nối chồng (Overlap) của màng chống thấm TPO Sikaproof®-808 bằng máy hàn khí nóng Leister

Độ rộng đoạn nối chồng của màng chống thấm TPO Sikaproof®-808 thi công hàn nối bằng máy hàn khí nóng Leister: Varimat 300, Varimat 500, Varimat 700, Varimat V2, Uniroof 700, Uniroof 300, Unidrive 500, Triac ST/AT

SikaProof®-808 là màng chống thấm gốc TPO, dùng để chống thấm cho các cấu kiện bê tông cốt thép bên dưới mặt đất. Một lớp bám dính kép đặc biệt trên bề mặt màng giúp tạo thành sự bám dính kép vĩnh viễn lên bề mặt kết cấu bê tông. Màng có thể thi công trước và thi công sau.
Khi thi công hàn nối các tấm màng chống thấm bằng máy hàn tự động Varimat 300, Varimat 500, Varimat 700, Varimat V2, Uniroof 700, Uniroof 700, Unidrive 500, Triac ST/AT độ rộng đoạn nối chồng tối thiểu là 80mm, điều đó là do phụ thuộc vào yêu cầu kĩ thuật của máy hàn tự động. Độ rộng đoạn hàn nhiệt tối thiểu là >=35mm. Vui lòng tham khảo hình ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết.

Độ nối chồng của màng chống thấm Sikaproof®-808 bằng máy hàn khí nóng LeisterGiải pháp thi công chống thấm mái bằng màng TPO
 
Khi thi công hàn nối các tấm màng chống thấm bằng Máy hàn cầm tay Triac ST/AT độ rộng đoạn nối chồng tối thiểu là 50mm, Độ rộng đoạn hàn nhiệt tối thiểu là >=20mm.
 
Vui lòng đảm bảo chắc chắn rằng việc vận chuyển, lưu trữ, thi công sản phẩm được thực hiện tuân theo hướng dẫn ghi trong Tài liệu Kỹ thuật Sản phẩm và Hướng dẫn Thi công của Nhà Sản Xuất.
Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm chống thấm TPO, PVC, EVA được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Nhà Sản xuất.
Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không.
← Bài trước Bài sau →