119.345 Đầu hàn trung gian cho máy khò cầm tay Weldy

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:
- Đâu hàn trung gian cho máy khò cầm tay Weldy

- Vật liệu: thép

- P/N: 119.345 Tubular nozzle (ø 35.5) ø 6 mm, 75 mm for HT 530-A, HG 530-A, HG 330-A, HT 330-S Weldy

- Đường kinh đầu nối:  Ø 35.5 mm, Push-fit connection

- Thương hiệu: Weldy - Leister

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy khò cầm tay HG 530-A, HG 330-A, HT 530-S, HT 530-A thi công mảng chống thấm (PP, PVC, HDPE, Hiflex,...)

 

Sản phẩm liên quan

 119.345 Đầu hàn trung gian cho máy khò cầm tay Weldy
 119.345 Đầu hàn trung gian cho máy khò cầm tay Weldy
 119.345 Đầu hàn trung gian cho máy khò cầm tay Weldy
 119.345 Đầu hàn trung gian cho máy khò cầm tay Weldy
 119.345 Đầu hàn trung gian cho máy khò cầm tay Weldy