Thiết bị gia nhiệt LE 700 Leister

Liên hệ

Mô tả

Thiết bị gia nhiệt LE 700 đã được Nâng cấp thành Dòng LHS 15 - Leister (Liên hệ để được tư vấn thêm)

VoltageV ~120230
Power consumptionW500770
Without ElectronicOrder no. 101.352
With ElectronicOrder no.101.354101.351
For KSR DIGITALOrder no. 116.650

Tải Catalogues Chuyển đổi LE sang LHS

Phụ kiện Điện trở Điện trở 101.330 thay thế Le 700 vẫn còn được duy trì và phân phối. 

101.330Heating element type 33E3, 230V/800W

 

 

 Thiết bị gia nhiệt LE 700 Leister
 Thiết bị gia nhiệt LE 700 Leister
 Thiết bị gia nhiệt LE 700 Leister
 Thiết bị gia nhiệt LE 700 Leister
 Thiết bị gia nhiệt LE 700 Leister
 Thiết bị gia nhiệt LE 700 Leister