125.917 Dụng cụ mài Lưỡi Dao - Leister

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:

- Dụng cụ mài lưỡi dao Leister - Blade Sharpener Leister

- P/N: 125.917

2. Ứng dụng:

- Mài lưỡi dao Leister

 

 

 125.917 Dụng cụ mài Lưỡi Dao - Leister
 125.917 Dụng cụ mài Lưỡi Dao - Leister
 125.917 Dụng cụ mài Lưỡi Dao - Leister
 125.917 Dụng cụ mài Lưỡi Dao - Leister
 125.917 Dụng cụ mài Lưỡi Dao - Leister
 125.917 Dụng cụ mài Lưỡi Dao - Leister