172.483 Kiểm tra mối hàn TPO, PVC Leister (Dao Đa Năng - Leister)

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:

Dụng cụ kiểm tra mối hàn TPO, PVC Leister - Seam weld tester multitool

⁂ P/N: 172.483
2. Ứng dụng:

- Kiểm tra mối hàn màng TPO, PVC

- Mài lưỡi dao Leister

 

 

 172.483 Kiểm tra mối hàn TPO, PVC Leister (Dao Đa Năng - Leister)