174.048 Kiểm tra mối hàn TPO, PVC Leister

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:

Dụng cụ kiểm tra mối hàn TPO, PVC Leister - Seam weld tester Leister

⁂ P/N: 174.048
2. Ứng dụng:

- Kiểm tra mối hàn màng TPO, PVC

- Mài lưỡi dao Leister

 

 

 174.048 Kiểm tra mối hàn TPO, PVC Leister
 174.048 Kiểm tra mối hàn TPO, PVC Leister