126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:
- Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3

- P/N: 126.102

- Thương hiệu: Weldy - Leister

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy hàn hàn Đùn Booster EX2/EX3

 

Sản phẩm liên quan

 126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 126.102 Đế Thép Đầu hàn Máy Đùn Booster EX2/EX3