124.611 Đầu hàn Góc Nhọn Máy Đùn Booster EX2/EX3

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:
- Đầu hàn Góc Nhọn Máy Đùn Booster EX2/EX3

- P/N: 124.611

- Thương hiệu: Weldy - Leister

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy hàn hàn Đùn Booster EX2/EX3

 

Sản phẩm liên quan

 124.611 Đầu hàn Góc Nhọn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 124.611 Đầu hàn Góc Nhọn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 124.611 Đầu hàn Góc Nhọn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 124.611 Đầu hàn Góc Nhọn Máy Đùn Booster EX2/EX3
 124.611 Đầu hàn Góc Nhọn Máy Đùn Booster EX2/EX3