Cuộn Rulo Dây Điện Công Nghệp 45m Leister - Thụy Sĩ

Liên hệ

Mô tả

Cuộn Rulo Dây Điện Công Nghệp Leister

Cable Reel
ARTICLE: 164.048
ITEM NAME: Cable roll 45m (PUR), 3x2.5mm², EU 230V/16A; 4xEU 3/16
POWER CABLE LENGTH: 45.0 m
CABLE CROSS SECTION: 3x2.5mm² / 3x14AWG
PLUG: EU, 3 poles, 16A
COUPLING / SOCKET: 4 x EU, 3 poles, 16A
VOLTAGE: 230 V
ADDITIONAL DESCRIPTION: Construction installation thanks to PUR insulation

 Cuộn Rulo Dây Điện Công Nghệp 45m Leister - Thụy Sĩ