163.793 Đầu Hàn Góc CL14mm for Fusion 1

Liên hệ

Mô tả

Đầu hàn CL14 IA cho máy hàn đùn Fusion 1

⁂ P/N: 163.793
⁂ Item Name: Welding shoe small CL14 IA
⁂ Welding Seam Geometry: Corner seam
⁂ Air Guide: Internal
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 

 163.793 Đầu Hàn Góc CL14mm for Fusion 1
 163.793 Đầu Hàn Góc CL14mm for Fusion 1