156.470 Đầu hàn tròn 5mm (Tip Bent) for Triac ST/AT

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật
- 156.470 Đầu hàn tròn 5mm (Tip Bent) for Triac ST-AT, Welding Pen, Diode S, Diode Pid Leister

- Kiểu lắp: Đầu chụp

- PN: 156.470 Speed welding nozzle (ø 8.0) Profile D ø 5

 

 

 156.470 Đầu hàn tròn 5mm (Tip Bent) for Triac ST/AT
 156.470 Đầu hàn tròn 5mm (Tip Bent) for Triac ST/AT
 156.470 Đầu hàn tròn 5mm (Tip Bent) for Triac ST/AT