154.026 Lưỡi Dao Bào Tấm Nhựa Contour scraper Leister

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:
- P/N: 154.026 
- Item Name:Lưỡi Dao Bào Tấm Nhựa Contour scraper 154.026
- Brand: Leister - Thụy Sỹ

2. Ứng dụng:

- Lưỡi Dao Bào Tấm Nhựa PP, PVC PE - Contour scrape

 

 

 154.026 Lưỡi Dao Bào Tấm Nhựa Contour scraper Leister