151.188 Dao Gọt Màng PVC, TPO - Leister

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật:

Dụng cụ gọt mỏng tấm màng TPO, PVC. EVA

⁂ P/N: 151.188

2. Ứng dụng:

- Dụng cụ gọt mỏng tấm màng TPO, PVC. EVA

 151.188 Dao Gọt Màng PVC, TPO - Leister
 151.188 Dao Gọt Màng PVC, TPO - Leister