149.364 Đầu Hàn Góc CL14mm for Weldplast S1

Liên hệ

Mô tả

Đầu Hàn Góc 14mm cho máy hàn đùn Weldplast S1

⁂ P/N: 149.364
⁂ Item Name: Đầu Hàn Góc 14mm
⁂ Welding Seam Geometry: Corner seam
⁂ Air Guide: External
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 

 

 149.364 Đầu Hàn Góc CL14mm for Weldplast S1
 149.364 Đầu Hàn Góc CL14mm for Weldplast S1