146.236 Đầu Hàn Góc Vuông K8-K10mm for Weldplast S4

Liên hệ

Mô tả

Phụ kiện Đầu Hàn Góc Vuông K8-K10mm for Weldplast S4

⁂ P/N: 146.236
⁂ Item Name: Welding shoe K8-K10 EA
⁂ Welding Seam Geometry: Fillet weld seam
⁂ Air Guide: External
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 

 

 146.236 Đầu Hàn Góc Vuông K8-K10mm for Weldplast S4
 146.236 Đầu Hàn Góc Vuông K8-K10mm for Weldplast S4