145.947 Đầu Hàn Overlap Seam 30mm

Liên hệ

Mô tả

Đầu Hàn Overlap Seam 30mm cho máy hàn đùn Fusion 2/3/3C, Weldplast S2

⁂ P/N: 145.947
⁂ Item Name: Welding shoe UBL30 IA
⁂ Welding Seam Geometry: Overlap Seam
⁂ Air Guide: Internal
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 145.947 Đầu Hàn Overlap Seam 30mm
 145.947 Đầu Hàn Overlap Seam 30mm
 145.947 Đầu Hàn Overlap Seam 30mm
 145.947 Đầu Hàn Overlap Seam 30mm
 145.947 Đầu Hàn Overlap Seam 30mm
 145.947 Đầu Hàn Overlap Seam 30mm