145.897 Đầu Hàn Overlap Seam 35mm

Liên hệ

Mô tả

Đầu Hàn Overlap Seam 35mm cho máy hàn đùn Fusion 2/3/3C, Weldplast S2

⁂ P/N: 145.897
⁂ Item Name: Welding shoe UBL35 IA
⁂ Welding Seam Geometry: Overlap Seam
⁂ Air Guide: Internal
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 145.897 Đầu Hàn Overlap Seam 35mm
 145.897 Đầu Hàn Overlap Seam 35mm
 145.897 Đầu Hàn Overlap Seam 35mm
 145.897 Đầu Hàn Overlap Seam 35mm
 145.897 Đầu Hàn Overlap Seam 35mm