145.815 Đầu Hàn Góc Vuông K12mm

Liên hệ

Mô tả

Welding shoe K12 IA for Fusion 2/3/3C, Weldplast S2

⁂ P/N: 145.815
⁂ Item Name: Welding shoe K12 IA
⁂ Welding Seam Geometry: Fillet weld seam
⁂ Air Guide: Internal
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 145.815 Đầu Hàn Góc Vuông K12mm
 145.815 Đầu Hàn Góc Vuông K12mm
 145.815 Đầu Hàn Góc Vuông K12mm