145.811 Đầu Hàn Góc Nhọn CL14mm Fusion / WELDPLAST S2

Liên hệ

Mô tả

Phụ kiện Đầu Hàn Góc Nhọn CL14mm Fusion 2,3C,3 / WELDPLAST S2

⁂ P/N: 145.811
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 

 145.811 Đầu Hàn Góc Nhọn CL14mm Fusion / WELDPLAST S2
 145.811 Đầu Hàn Góc Nhọn CL14mm Fusion / WELDPLAST S2