141.723 Hand-held kit for Hotwind - Leister

Liên hệ

Mô tả

Phụ kiện tay cầm Hotwind Premium, Hotwind system

⁂ P/N: 141.723 Hand-held kit for Hotwind - Leister
⁂ Brand: Leister - Swiss

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy thổi khí nóng Leister Hotwind trong dây chuyền khò, sấy khô linh kiện, co màng tem nhãn,...

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng Hotwind PremiumHotwind System – Leister India

 

 

 141.723 Hand-held kit for Hotwind - Leister
 141.723 Hand-held kit for Hotwind - Leister
 141.723 Hand-held kit for Hotwind - Leister