139.461 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, WELDPLAST S2

Liên hệ

Mô tả

Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, WELDPLAST S2

⁂ P/N: 139.461
⁂ Brand: Leister - Swiss.

 

 139.461 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, WELDPLAST S2
 139.461 Phụ kiện Đầu Hàn Góc 90°, WELDPLAST S2