138.314 - Móc kiểm tra mối hàn màng PVC, TPO - Leister

Liên hệ

Mô tả

Seam probe tester Leister

P/N: 138.314 

Móc kiểm tra mối hàn màng PVC, TPO - Seam probe tester Leister 

2. Ứng dụng:

- Sử dụng để kiểm tra chất lượng mối hàn màng PVC, TPO, EVA...

 

 138.314 - Móc kiểm tra mối hàn màng PVC, TPO - Leister
 138.314 - Móc kiểm tra mối hàn màng PVC, TPO - Leister
 138.314 - Móc kiểm tra mối hàn màng PVC, TPO - Leister