126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật
- Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) dùng để hàn dây PTFE, PFA - Leister

- Kiểu lắp: Đầu Ren M14

- Sử dụng cho máy hàn cầm tay Triac ST - AT để hàn dây hàn PFA, PTFE

- PN: 126.552 Drawing nozzle fluor (M14) Profile D ø4

 

 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT
 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT
 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT
 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT
 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT
 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT
 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT
 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT
 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT
 126.552 Đầu hàn tròn 4mm fluor (M14) Triac ST/AT